Aktiv Læring med Anna Parsum

 

Målrettet privatundervisning

- Giv dit barn et fagligt løft

 

Velkommen til Aktiv Læring

- Jeg kan give dit barn et fagligt løft, så det igen finder fodfæste i skolens faglige fællesskab.

 

Skræddersyet privatundervisning tilpasset dit barns behov

Børn lærer forskelligt, og nogle børn har brug for ekstra undervisning ud over den, de får i folkeskolen. I sådanne tilfælde kan jeg tilbyde målrettet privatundervisning tilpasset barnets niveau og udviklingspotentiale.

Ikke kun lektiehjælp

Jeg tilbyder mere end lektiehjælp. Min undervisning er nøje tilpasset dit barn, så måden hvorpå der undervises, og indholdet i undervisningen, er afpasset til dit barns forudsætninger. Med Aktiv Læring møder jeg dit barn dér, hvor det er.

Privatundervisning i hjemmet

Jeg tilbyder undervisning i indskolingen og har særlig viden om læsning og skrivning. På udskolingsniveau underviser jeg i dansk, samfundsfag, tysk og religion. Undervisningen finder sted uden for skoletid og hjemme hos eleven. Vi tager typisk en til to lektioner ad gangen og en til to gange om ugen.

 

 

 

  

Privatundervisning af børn - lektiehjælp

Jeg tilbyder privatundervisning tilpasset dit barns behov.