Aktiv Læring med Anna Parsum

 

Målrettet privatundervisning

- Giv dit barn et fagligt løft

 

Privatundervisning efter mål

Jeg giver intensiv eneundervisning på folkeskoleniveau og sørger for, at dit barn bliver motiveret til at lære mere.

Privatundervisning skræddersyet til den enkelte elev

Min undervisning retter sig mod børn og unge, der ønsker at blive fagligt udfordret og få udfyldt huller i deres viden. Undervisningen er skræddersyet til den enkelte elevs behov og tager udgangspunkt i hans eller hendes potentialer.

Opbygning af selvtillid

Mine elever får bygget selvtilliden op gennem læreprocessen og bliver dermed motiveret til at lære endnu mere. Undervisningen er på folkeskoleniveau og bliver tilpasset de forskellige målgrupper:

  • Børn og unge, der af den ene eller anden grund er kommet bagud i forhold til deres klasse. Det kan eksempelvis skyldes begivenheder i familien, personlige kriser og andet.
  • Børn og unge, der keder sig i den daglige undervisning, fordi de ikke får de rigtige udfordringer.
  • Børn og unge, der vil arbejde ekstra hårdt et par måneder før folkeskolens afgangsprøver, så de kan få et godt resultat.
  • Børn og unge, der har dansk som fremmedsprog, og som har brug for intensiv undervisning i sproget.
  • Børn og unge, der har svært ved at læse.
  • Børn og unge, der ikke kan koncentrere sig i skolens normale undervisning.

Disse behov kan være vanskelige at imødekomme i en travl hverdag i skolens almindelige undervisning. Hos mig kan vi udnytte, at jeg kommer tæt på eleven og kan undersøge, hvordan han eller hun lærer bedst.

Jeg giver alternativ undervisning med udfordringer

Jeg tilpasser både undervisningsmetode og -indhold til den enkelte elev. Jeg kan for eksempel benytte mig af:

  • Udendørs undervisning.
  • Undervisning i fuldkommen ro, afskærmet fra forstyrrelser.
  • Specifikke faglige opgaver, som bidrager til elevens forståelse af det enkelte fags samlede stof.

Undervisningen i elevens hjem

Undervisningen finder sted på hverdage efter skoletid eller i weekender. Undervisningen vil finde sted i elevens hjem.

En til tre undervisningslektioner om ugen

Jeg vil typisk foreslå mellem en og tre ugentlige undervisningslektioner. Det er vigtigt, at eleven har lyst til denne undervisning og til de faglige udfordringer, det medfører. Det er også vigtigt, at eleven laver de eventuelle lektier, der bliver aftalt fra gang til gang.

Afstemning af forventninger med elev og forældre

Den første gang vi er sammen, tager vi en samtale, hvor elev og forældre fortæller mig hvilke forventninger, de har til undervisningen, og hvad de gerne vil opnå. Derefter udarbejder jeg et forslag til det fremtidige samarbejde. Når vi er helt enige om forudsætningerne, tager vi fat på opgaven.

 

 

   
Privatundervisning - tæt på barnet

Jeg kommer meget tæt på dit barn og kan løbende undersøge hvordan det lærer bedst.